HOME
CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
  • 1. Tôi có cần phải đăng nhập/ đăng ký để sử dụng dịch vụ của chiase.io hay không?
  • 2. Tôi có thể chia sẻ file bằng những cách nào thông qua chiase.io?
  • 3. File up lên chiase.io sẽ được lưu trữ trong bao lâu?
  • 4. Tôi có thể upload file tối đa là bao nhiêu GB?
  • 5. Tốc độ download/ upload của chiase.io là bao nhiêu?
  • 6. Làm thế nào nếu tôi muốn chia sẻ một album ảnh?
  • 7. Tôi không nhận được email?
  • 8. Làm thế nào để chia sẻ file cho nhiều người cùng 1 lúc?
  • 9. Tôi có thể xoá file đã upload lên chiase.io không?
  • 10. Nếu việc download/ upload của tôi bị gián đoạn thì tôi sẽ phải thực hiện lại từ đầu?